Ceremoniał [mitologia]

  • Etykieta.
  • Rytuał.
  • Konwenans.
  • Protokół.
  • Zwyczaj.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]