Ceremoniować się [synonimy]

  • Certować się.
  • Ceregielić się.
  • Drożyć się.
  • Robić ceremonie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]