Typy innowacji językowych

 • Zasadniczym podłożem powstawania innowacji są zmiany zachodzące w rzeczywistości.
 • Język odzwierciedla nieustannie, w postaci nowych nazw, zjawiska kulturalne, społeczne i ekonomiczne.
 • Grupę najliczniejszą w obrębie owych elementów językowych stanowią tzw. innowacje uzupełniające.
 • Wzbogacają one zasób środków języka o wyrazy i zwroty niezbędne w procesie porozumienia.
 • Wśród innowacji uzupełniających wyróżniamy:
  • neologizmy słowotwórcze (np. przegubowiec),
  • neologizmy frazeologiczne (np. Wyścig dookoła Polski),
  • neologizmy znaczeniowe, czyli neosemantyzmy (nazwą tą określa się nowe znaczenia wyrazów już używanych (np. upłynnić, dawniej przekształcić w płyn, obecnie sprzedać),
  •  nowe zapożyczenia z języków obcych (n. weekend).