Chakaskie

Chód konia można poznać już u źrebaka, zalety człowieka można poznać już u niemowlęcia.