Chakaskie

Brzuch ma syty, ale oczy zawistnie nienasycone.