Charakterystyczny [synonimy]

  • Klasyczny.
  • Typowy.
  • Przysłowiowy.
  • Znamienny.
  • Symptomatyczny.
  • Specjalny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]