Chciwiec [synonimy]

  • Chytrus.
  • Łakomca.
  • Skąpiec.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]