Chęć [synonimy]

  • Chętka.
  • Ochota.
  • Oskoma.
  • Apetyt.
  • Pokusa.
  • Chrapka.
  • Wola.
  • Pragnienie,
  • Dążność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]