Chętnie [synonimy]

  • Z chęcią.
  • ochoczo.
  • Z podziękowaniem.
  • Z pocałowaniem ręki.
  • Z wdzięcznością.
  • Entuzjastycznie.
  • Chciwie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]