Chętny [synonimy]

  • Skory.
  • Pochopny.
  • Skwapliwy.
  • Ochodzy.
  • Gotów.
  • Predki.
  • Zdecydowany.
  • P:ełen dobrych chęci.
  • Chciwy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]