Chesterton Gilbert Keith

Okres nauki to czas, w którym bywasz pouczany przez kogoś, kogo nie znasz, o rzeczach, których nie chcesz wiedzieć (Gilbert Keith Chesterton).