Laub Gabriel

Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych (Gabriel Laub).