Chicagowska szkoła

  • Nazwa grupy badaczy, m. in. S. Crane, E. Olsen, R. McKeon, którzy w 1952 roku zaproponowali nowy sposób interpretacji literatury.
  • Założenia opublikowali w książce ” Critis and Criticism. Ancient and Modern” („Krytyka i krytycyzm. Starożytność i nowoczesność”).
  • Odwoływali się do pojęć wprowadzonych przez Arystotelesa.
  • Cały ruch zwrócony był przeciw postulatom „Nowego krytycyzmu”, zwłaszcza upodobań odnoszących się do fascynacji językiem i poetyckim symbolami.
  • Przedstawiciele chicagowskiej szkoły interesowali się stroną fabularną dzieła, nie wykraczając poza tendencje formalistyczne.
  • Twórcy proponowali jedynie klasyfikacje bohaterów, struktur fabularnych i gatunków.
  • Krytykowano ich za pozorną naukowość przy jednoczesnej nadwrażliwości estetycznej.