Chilon [metamorfoza, karta pracy]

Chilon Chilonides to postać fikcyjna z powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, niejednoznaczny w swych działaniach, początkowo zły człowiek, przechodzi metamorfozę. Ginie ukrzyżowany za za oskarżenie Nerona o podpalenie Rzymu.

Metamorfoza (wewnętrzna) to zmiana, przeobrażenie, dotyczące jego sposobu myślenia lub zachowania, bywa czymś naturalnym, wynika bowiem z ludzkiej natury, może mieć przyczyny psychologiczne lub społeczne. Przemiany bywają nagłe lub stopniowe, a w ich wyniku człowiek zmienia się na lepsze lub gorsze.

 

Jula Sz.