Olga Tokarczuk [znaczące cytaty]

Cytat stanowi przywołanie cudzej wypowiedzi, nieraz wprowadzenie własnej (autocytat). Cytaty wprowadzane sa bardzo często do wypracowań, uch własciwe zastosowanie podnosi wartość merytoryczną pracy, ułatwia nieraz argumentację, np w rozprawce.

Jula Sz.