Chińskie

By nie móc nawet spojrzeć na wódkę – trzeba spojrzeć na pijaka.