Chińskie

Chcąc poznać wszystkie sprawy świata, czytajcie księgi starożytne.