Chiny [kultury innych kontynentów]

 • W XVI wieku największe państwo na świecie.
 • Władza:
  •  na czele państwa stał cesarz z dynastii Ming,
  • był właścicielem ziemi,
  • ziemia należała też do feudałów świeckich i duchownych,
  • chłopi byli jej dzierżawcami,
  • rozbudowany aparat urzędniczy i armia.
 • W XVI – XVII wieku trwały liczne walki o władzę i powstania chłopów obciążonych wysokim podatkami.
 • Gospodarka:
  • rolnictwo, uprawa ryżu,
  • rzemiosło, porcelana, jedwab, bawełna, papier,
  • rozkwit miast, Pekin, Nankin,
  • rozwój handlu.
 • Kultura
   • rozkwit nauki,
   • powstanie dzieł historyczno-geograficznych i specjalistycznych, np. encyklopedie rolnictwa.