Fames [mitologia]

  • Personifikacja Głodu.
  • Jego greckim odpowiednikiem jest Limos, którego Hezjod umieścił wśród dzieci Eris.
  • Wg poetów, no. Owidiusza, miał mieszkać w przedsionku Podziemia lub dalekiej Scytii.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły