Chłodzić [synonimy]

  • Ochładzać.
  • Ziębić.
  • Wyziębiać.
  • Studzić.
  • Wachlować.
  • Oziębiać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]