Chłopski [synonimy]

  • Wieśniaczy.
  • Kmiecy.
  • Włościański.
  • Wiejski.
  • Demokratyczny.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]