„Chłopi” W. S. Reymonta [dlaczego epopeja?]

 • Miano epopei utwór Reymonta zyskał dopiero z czasem.
 • Przesłanki do takiego traktowania dzieła to:
  • treść (prezentacja losów pewnej grupy społecznej na tle ważnych wydarzeń),
  • odwołanie się do wydarzeń o znaczeniu historycznym,
  • pokazanie katalogu istotnych wartości dla danej grupy społecznej,
  • rozbudowana forma dzieła,
  • realistyczne i szczegółowe opisy,
  • istotne miejsce w kanonie literatury polskiej.