Luminizm

  • Sposób kształtowania kompozycji przy wykorzystaniu światła.
  • Uwypuklenie gry świateł.
  • Światło traktowane jako czynnik wyzwalający wibrację kolorystyczną.