„Chłopi” W. St. Reymonta [motywy]

Powieść Reymonta przedstawia rozwinięcie wielu motywów:

  • miłość i zdradę, rywalizację dwu mężczyzn o jedną kobietę,
  • zło, w powieści nie ma komentarzy dotyczących moralnego aspektu postępowania bohaterów, ale świat przedstawiony nie jest kształtowany w sposób narzucający moralną interpretacje  opisywanych zdarzeń, ale problematyka etyczna jest tu niezwykle istotna,
  • religijno sc wsi, podstawą światopoglądu bohaterów jest religia katolicka, w swoistej ludowej odmianie, to religia wyznacza normy moralne i stanowi źródło wiedzy chłopów, wyobrażenia religijne powiązane są z poczuciem społecznego porządku i przekonaniami chłopów dotyczącymi kresu ludzkiego życia i pośmiertnych losów człowieka,