Mimesis

  • Słowo pochodzi z greki i oznacza naśladowanie.
  • Kategoria wywodzi się z estetyki antycznej.
  • Starogrecka kategoria estetyczna, rozwinięta i szeroko omówiona przez Arystotelesa.
  • W „Poetyce” Arystotelesa oznacza tworzenie rzeczywistości.
  • Według Arystotelesa naśladowanie artystyczne ma się kierować zasadami prawdopodobieństwa i konieczności.
  • Oznacza to, że obrazowane zdarzenia i postaci powinny być zgodne ze znanymi zasadami rządzącymi światem.
  • Powinny  być prawdopodobne, choć nie muszą być prawdziwe.