Ekspresjonizm w muzyce

  • Pojawił się na początku XX wieku.
  • Wyrażał się poprzez stosowanie środków emocjonalnego wyrazu, w pewnych skrajnościach.
  • Wykorzystywano dysharmonię dźwięków, zmienność rytmu, skomplikowaną melodykę, posługiwanie się skrajnymi rejestrami brzmieniowymi i zaskakującą instrumentacja.
  • Przedstawiciele muzycznego ekspresjonizmu to: Richard Strauss, Alban Berg, Aleksander Skriabin, Béla Bartók, Mieczysław Karłowicz.