Chłopska kupa

Czarniecki zebrał dużą kupę chłopską.