Ćwiartowanie Polski

W czasie zaborów Polskę poćwiartowano na trzy nierówne połowy.