Chmura [synonimy]

  • Obłok.
  • Tuman.
  • Kłąb.
  • Mgła.
  • Baranek.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]