Choćby [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
choćby

 

spójnik podrzędny przyzwalający Nie zrezygnuję, choćby nie wiem co.
partykuła wzmacniająca Mogę pracować, choćby już dziś.