Chociaż (choć) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
chociaż

albo

choć

spójnik podrzędny przyzwalający Syn jest zdolny, chociaż (choć) równie leniwy.
partykuła wzmacniająca Pozwólcie chociaż (choć) raz mnie zakręcić kołem.