Chlap, chlap [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
chlap, chlap wykrzyknik Chlap, chlap! – słyszał z oddali.