Współczesne języki słowiańskie

  • Grupa języków wywodząca się z języka prasłowiańskiego.
  • Dzielą się na trzy grupy.
  • Jako języki pokrewne  wykazują wiele podobieństw, w zakresie podstawowego zasobu słownictwa, jak i najważniejszych cech budowy gramatycznej.