Język sztuczny

Język sztuczny to skonstruowany przez ludzi system, którym mogłyby się posługiwać wszystkie narody, pokonując w ten sposób bariery komunikacyjne.

Przykładem może być esperanto, język stworzony przez polskiego lekarza, Ludwika Zamenhofa,  pod koniec XIX wieku, jego podstawą stał się prosty system gramatyczny i przyswajalne słownictwo. Były nawet w XX wieku próby wprowadzenia go do szkół.

Przeciwieństwem języka sztucznego jest język naturalny, wytworzony w procesie rozwoju biologiczno-społecznego człowieka (np. polski, rosyjski, hiszpański, angielski itd).