Choroba [synonimy]

  • Niedomaganie.
  • Niedyspozycja.
  • Kwękanie.
  • Cherlanie.
  • Zaraza.
  • Epidemia.
  • Pandemia.
  • Ból.
  • Kalectwo.
  • Niedołęstwo.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]