Chroniczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Chroniczny, długotrwały, stale trwający, przeciągający się, przewlekły, stały, ciągły.
  • Przeciwstawne:
    • przejściowy,
    • krótkotrwały,
    • jednorazowy.