Chtonia [mitologia]

  • Jedna z córek Erechteusa.
  • Została złożona w ofierze błagalnej w czasie walk Ateńczyków przeciw Eluzyjczykom.
  • Wg innej wersj8i popełniła samobójstwo wraz z siostrami, gdy jedna z nich miała być złożona na ofiarę.
  • Wg kolejnej wersji – wyszła za mąż ze swego stryja Butesa.

  • Dziewczyna z miasta Hermione.
  • Jej dziełem była świątynia bogini Demeter.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły