Chwiejny [synonimy]

  • Zmienny.
  • Niestały.
  • Niezdecydowany.
  • Kapryśny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]