Chwilowo [synonimy]

  • Czasowo.
  • Tymczasowo.
  • Przejściowo.
  • Przez pewien czas.
  • Na razie.
  • Krótko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]