Chwytać [synonimy]

  • Łapać.
  • Porywać.
  • Ucapić.
  • Trzymać.
  • Obejmować.
  • Polować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]