Ci [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ci Forma (ściągnięta, skrócona celownika zaimka ty), formy dłuższej używamy na początku zdania, krótkie formy w środku wypowiedzi Kupiłem ci nowe buty.
partykuła wzmacniająca To ci dopiero fart.