Cichaczem (cichcem) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
cichaczem

lub

cichcem

przysłówek

(ukradkiem, niepostrzeżenie)

Zakradł się cichaczem (cichcem) do cudzej altanki.