Ciebie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ciebie forma dopełniacza i biernika zaimka ty Byłem u ciebie wczoraj wieczorem.