Ciekawie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ciekawie przysłówek Opowiadałaś bardzo ciekawie.