Ciemno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ciemno przysłówek Nie wiedział gdzie skręcić, bo zrobiło się ciemno.