Cienko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
cienko przysłówek Ubrał się wyjątkowo cienko.