Cierpko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
cierpko przysłówek Owoce borówki smakowały cierpko.