Cierpliwie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
cierpliwie przysłówek Cierpliwie wysłuchał całego sprawozdania.