Cię [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
cię forma skrócona biernika zaimka ty Bardzo cię kocham.