Co [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
co zaimek rzeczowny pytający Co ty robisz?
zaimek względny nieokreślony Znam krawcowa, co na pewno to uszyje.
partykuła stosowana w wyrażeniach powtarzających coś Brał co modniejsze ciuchu.
partykuła pytajna używana w zastępstwie dlaczego?, po co? Co się tak przyglądasz?